Uncategorized


유부남 아저씨가 꼭 새벽 3시에 중고거래 하자는 이유.JPG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

새벽 3시에 직거래로 꼭 받아야하는

중고 물품이 ㄷㄷㄷ

진짜 아버지는 강하구나 ㅠㄷㄷ